Di dời, thay đổi đường ống cấp nước và vị trí cụm đồng hồ đo nước 2018-03-27T11:33:45+00:00